Over A Fortiori

“Véronique is volledig toegewijd aan kwaliteit, flexibiliteit, vertrouwen en een persoonlijke aanpak”
WAAROM A FORTIORI?

A Fortiori is gespecialiseerd in menselijk kapitaal. Véronique heeft heel wat competenties verworven op het gebied van Human Resources, waardoor ze in staat is om aan uw behoeften met betrekking tot instroom en doorstroom binnen uw organisatie, te voldoen. Door middel van een persoonlijke en geprivilegieerde begeleiding, kan A Fortiori, een kleine onderneming op mensenmaat, u oplossingen bieden binnen diverse domeinen.

Een aanstekelijk ondernemerschap, jarenlange ervaring en een wetenschappelijk onderbouwde manier van werken, zijn typerend voor Véronique. Onder haar expertise valt onder andere: werving en selectie, valorisatie van de carrière, ontwikkeling van competenties (gekoppeld aan bedrijf en functie), personeelsstrategie, opleidingen, personal coaching... Mijn sterkte ligt in mijn polyvalentie, waardoor ik voor u een SPOC kan betekenen.
A Fortiori ademt HR.

a-fortiori HR Professional
Wat ons zo sterk maakt
Passie voor mensen,
want zij maken het verschil

Vanuit mijn achtergrond in psychologie ga ik bewust om met mensen. Ik help ze niet alleen aan hun ideale baan, maar leer ze zichzelf kennen.

Communicatie is essentieel om een inzicht te krijgen in de sterktes en zwaktes van medewerkers en de HR-afdeling. Ik ben vlot drietalig, Nederlands, Frans, Engels.

Respect is de basis van vertrouwen en evenwicht binnen een open, transparant departement met een goede communicatie. A Fortiori staat als vertrouwenspersoon voor integriteit.

De interne klanten (directie, management en medewerkers) maar ook de externe klanten (sollicitanten) hebben recht op de beste behandeling zonder fouten of tijdverlies.

Véronique focust zich in het optimaal laten verlopen van in- en doorstroomprocessen. Zij heeft inmiddels een aantal organisaties goed kunnen ondersteunen om HR-kwaliteitssystemen te implementeren of te optimaliseren.

ONTDEK MIJN ONLINE CV
01TELEFONISCHE INTAKE

Via de telefoon besteed ik aandacht aan de vlotheid, dynamiek, opleiding, kennis en ervaring... van de kandidaat. Een gericht telefonisch intakegesprek werkt efficiënt en tijdsbesparend.

04CONTRACTVOORSTEL

Bij het contractvoorstel, worden duidelijk alle bepalingen volledig doorgenomen, evenals het brutoloon als alle extra-legale voordelen. De kandidaat heeft de mogelijkheid om alle vragen te stellen en tracht ook vaak te onderhandelen.

INSTROOM PROCES
DIEPTE-INTERVIEW02

In dit stadium ga ik de kandidaat diverse type vragen stellen. Vragen rond het CV, feitelijke vragen en stressvragen. Alsook gedrachtgerichte vragen volgens de STARR-methodiek komen aan bod. Gedrag uit recent verleden is immers de beste voorspeller is voor toekomstig gedrag.

ASSESSMENT03

Wanneer het diepte-interview positief is verlopen, kan ik overgaan tot assessment of het laten afnemen van het assessment. Vele organisaties werken met externe kantoren om assessments af te nemen.

Hoe verloopt verdere opvolging van een werknemer
DOORSTROOM
Vorming

Vorming is taakgebiedgericht. De kwalificaties worden gericht op een taakgebied, zowel van huidige als van toekomstige functies en kunnen worden gebruikt in verschillende taaksituaties. Dit heeft echter wel gevolgen voor de onmiddellijke toepasbaarheid van de aangeleerde kwalificaties. De werknemer zal nog een ‘vertaling’ moeten maken van de opgedane kennis naar de concrete taaksituatie. Meestal is er sprake van een brede gerichtheid die langer bruikbaar is.

Training

Training is handelingsgericht….Training is gericht op het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes voor onmiddellijke toepassing in een functie. Daarbij kan het gaan om het optimaliseren van de huidige werkzaamheden maar ook om veranderingen op te vangen. Het aangeleerde gedrag kan slechts in een beperkt aantal taaksituaties worden toegepast. De kennis van deze zeer concrete handelwijze is dus wel gemakkelijk toepasbaar in de praktijk maar zal bij een geringe verandering van de taaksituatie niet meer kunnen gebruikt worden.

Opleiding

Door de werknemer op te leiden kan kennis worden overgebracht. Daarna is deze kennis snel inzetbaar doch eng toepasbaar (professionalisering). Het gaat hier om ondersteunende kennis. Bedrijfsopleidingen ontstaan op basis van drie verschillende behoeften: professiegerichte, productiegerichte en persoonsgerichte behoeften.


A Fortiori heeft een aanbod aan open trainingen / opleidingen die u op deze website kunt consulteren. Er kunnen ook bedrijfsgebonden trainingen opgemaakt worden. Deze zijn op maat ontwikkeld vanuit de specifieke situatie en noden van uw organisatie.Begeleiding inzake vormingsbeleid is eveneens mogelijk. A Fortiori vertrekt dan vanuit de bedrijfsstrategie en detecteert de vormingsbehoeften t.e.m. implementatie en resultaatopvolging.

Referenties
Mijn klanten vertellen