Opleidingen

"Werknemers komen werkgevers en bedrijven tegemoet wanneer
ze behandeld worden als mensen, die respect waard zijn.”
ASSERTIVITEITSTRAINING

Laat u de kaas van uw brood eten? Onzekerheid kan verlammend werken. Deze opleiding in zelfbewustwording, durf en daadkracht ondersteunt u om sterker in uw schoenen te staan. De opleiding is erop gericht dat u met zelfvertrouwen en daadkracht leert communiceren naar uw omgeving. U leert op uw eigen manier respect te vragen en af te dwingen. Assertief zijn kan zonder kwetsen en op een wijze waarop u uw omgeving voor u wint.

Download Opleidingsfiche
BASISCOMMUNICATIE

Laat hier(over) geen misverstand bestaan. In deze opleiding leren cursisten omgaan met diversiteit aan karakters en communicatiestijlen. Ze krijgen inzicht in hun eigen communicatiestijl en de invloed hiervan op anderen.

Download Opleidingsfiche
BURN-OUT

Burn-out is meestal het gevolg van jarenlange overbelasting op het werk met grote mentale en lichamelijke problemen als resultaat. Jammer genoeg staan mensen slechts stil bij deze overbelasting op het moment dat het te laat is. Gelukkig verbinden meer en meer werkgevers zich ertoe om burn-out bij werknemers te voorkomen en indicatoren in te stellen voor een efficiënte en kordate aanpak.

Download Opleidingsfiche
COACHEND LEIDINGGEVEN

Van medewerkers wordt steeds meer verwacht om verantwoordelijkheid op te nemen, initiatief te nemen en hun creatief denkvermogen in te zetten. Leidinggevenden dienen dan een werkklimaat te creëren waarin hun medewerkers zich geïnspireerd en gestimuleerd voelen om het beste uit zichzelf te halen.

Download Opleidingsfiche
CONFLICTHANTERING

We hebben geen controle over onze omgeving. Wel kunnen wij er ons op afstemmen door onze attitude en gedragingen. Meestal ervaart men conflicten als onaangenaam. Echter deze kunnen ook stimulerend werken. Een conflict kan een bron van verandering zijn of een stimulans naar vernieuwing zijn of … Door conflicten constructief aan te pakken, krijgen we een optimalisatie van de communicatie en wordt er ruimte gecreëerd om interpersoonlijke relaties te laten groeien.

Download Opleidingsfiche
DOELGERICHT VERGADEREN

Goed overleg is een noodzaak voor elke organisatie. Doorgaans nemen deze momenten een grote hap uit uw agenda en lijdt men aan ‘vergaderitis’.

Download Opleidingsfiche
EFFICIENT COMMUNICEREN

Te weinig mensen luisteren effectief. Hierdoor ontstaan frustraties en conflicten met uiteindelijk demotivatie op de werkvloer. Als men niet goed detecteert, kan men geen gericht antwoord geven en worden afspraken niet of onvoldoende gemaakt.

Download Opleidingsfiche
EFFICIENT VERKOPEN VOOR BEGINNERS

Naast het rationele proces van verkoopstechnieken, dienen we aandacht te hebben voor de sfeer en de relatie die we met onze klant opbouwen. Welke eerste indruk laat u na, wat prikkelt uw klanten en hoe zet u uw klanten aan het denken?

Download Opleidingsfiche
EFFICIENT VERKOPEN VOOR GEVORDERDEN

Naast het rationele proces van verkoopstechnieken, dienen we tevens aandacht te hebben voor de sfeer en de relatie die we met onze klant opbouwen. Welke eerste indruk laat u na, wat prikkelt uw klanten en hoe zet u uw klanten aan het denken?

Download Opleidingsfiche
EVALUATIE- EN FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

Medewerkers hebben nood aan feedback over hun resultaten. Evaluatie- en functioneringsgesprekken zijn meer dan louter een administratieve afhandeling aan de hand van een formulier. Constructieve gesprekken leiden tot motivatie van werknemers en creëren ruimte om feedback te geven. Dit geldt voor beide partijen. Hierdoor vergroot de betrokkenheid tussen werkgever en werknemer.

Download Opleidingsfiche
HR TOOLBOX

Doorgaans wordt er in ieder bedrijf te weinig tijd uitgetrokken voor one to one gesprekken. Deze tools en technieken plaatsen nochtans de medewerkers centraal waardoor hun motivatie aangewakkerd wordt. Via deze toolbox leert u tot een gerichte voorbereiding van uw gesprekken te komen. Tevens ziet u hoe u uw medewerkers en hun resultaten op een adequate en eenvoudige manier kan opvolgen.

Download Opleidingsfiche
HUMAN CAPITAL

Hoe zet ik mijn medewerkers en mezelf optimaal in én haal ik het meeste rendement uit mijn team? Welke doelstellingen en afspraken zet ik in voor mijn team? In deze opleiding leert u praktijkgerichte en wetenschappelijk onderbouwde technieken om competenties van uw medewerkers in kaart te brengen en doelstellingen te bepalen die u en uw medewerkers laten evolueren.

Download Opleidingsfiche
KLANTVRIENDELIJK TELEFONEREN

Professionele en klantvriendelijke telefoongesprekken zijn het visitekaartje van uw onderneming. Hoe beantwoorden we nu een oproep op een correcte manier? En hoe reageren we op lastige bellers? In deze opleiding leren we op een professionele en vooral efficiënte wijze inkomende en uitgaande telefoongesprekken voeren, opdat onze gesprekspartner tevreden het gesprek afsluit.

Download Opleidingsfiche
LEIDERSCHAPSVAARDIGHEDEN

Leiding geven is een grote en mooie uitdaging. Het vergt de nodige voorbereidingen en noodzakelijke competenties om een uitstekend leider te worden. Tussen de baas ‘spelen’ en effectief leiding geven ligt een hemelsbreed verschil.

Download Opleidingsfiche
LEIDING GEVEN

Leiding geven is een grote en mooie uitdaging. Het vergt de nodige voorbereidingen en noodzakelijke competenties om een uitstekend leider te worden. Als leidinggevende dien je verschillende rollen op te nemen of ‘petten’ op te zetten. Tussen de baas ‘spelen’ en effectief leiding geven ligt namelijk een hemelsbreed verschil.

Download Opleidingsfiche
LICHAAMSTAAL OP DE WERKVLOER

Ervaart u soms dat uw gesprekspartner uw boodschap anders interpreteert dan dat u eigenlijk bedoelde? Bent u zich bewust van wat uw eigen lichaam vertelt? Lichaamstaal vertelt u veel over uw eigen communicatie alsook van anderen. Het effect van een boodschap wordt voor 55% van onze communicatie gecreëerd door non-verbale signalen zoals lichaamstaal, stem, intonatie, mimiek en positionering. Door de verhoogde alertheid voor non-verbale signalen, verbetert u uw eigen communicatie en interpreteert u die van anderen een stuk beter!

Download Opleidingsfiche
MINDFULNESS

Mindfulness nodigt je uit om met aandacht in het leven te staan. Wetenschappers hebben mindfulness uit zijn Boeddhistische context gehaald en deze wordt nu met succes gebruikt ter bestrijding van piekeren, burn-out en stress. Werknemers die mindful zijn verbeteren hun productiviteit, werken veiliger en ze reageren beter op onverwachte omstandigheden.

Download Opleidingsfiche
OMGAAN MET AGRESSIE

Een klant of collega betreedt uw persoonlijke ruimte en overschrijdt uw grenzen… herkenbaar? Agressief gedrag komt niet alleen tot uiting in het berokkenen van schade of in woede uitbarsten, ook verbaal kunnen personen u agressief benaderen. Bij het omgaan met agressieve klanten of collega’s is onze manier van verbaal én non-verbaal communiceren uiterst belangrijk. Ons gedrag lokt nu eenmaal reactie uit bij de ander. Door inzicht te krijgen in een goede manier van communiceren leren we proactief inspelen op escalatiemomenten.

Download Opleidingsfiche
OVERTUIGEND COMMUNICEREN

Hoe word je gehoord en krijg je mensen aan je kant zonder iemand voor de borst te stoten? Op de werkvloer kom je regelmatig in een situatie dat je mensen dient te overtuigen. Je moet op een vergadering een idee voorstellen, een groep mensen overtuigen van een bepaalde filosofie, of je staande kunnen houden in een geladen discussie met een collega.

Download Opleidingsfiche
PERSONEELSWERVING

Wat betekenen competenties, star-techniek en gedragsgericht interviewen? Werving en selectie wordt steeds complexer. Toch maakt het aantrekken van nieuwe medewerkers een belangrijk deel uit van de investeringen binnen het beleid van uw organisatie. In deze opleiding leert u praktijkgerichte en wetenschappelijk onderbouwde technieken om succesvol personeel te rekruteren en selecteren zonder psycholoog te zijn.

Download Opleidingsfiche
SOLLICITATIETECHNIEKEN

Hoe krijg je de juiste persoon op de juiste plaats? De selectie van de juiste kandidaten speelt een belangrijke rol. Hoe zit in de kandidaat in elkaar. Past hij in de functie? Past hij in de organisatie? Hiervoor heb je interviewers nodig die zowel het reilen en zeilen kennen binnen de organisatie, als de kennis bevatten hoe je tot de nodige informatie komt in een sollicitatie gesprek.

Download Opleidingsfiche
SPREKEN VOOR PUBLIEK

Blijft uw boodschap niet hangen bij uw publiek? Blokkeert u bij weerstand in het publiek? Vol zelfvertrouwen voor een groep spreken is niet voor iedereen evident. De nodige rust vinden in uw stem, de juiste intonatie, uw taalgebruik en gebaren dragen er toe bij dat u op een overtuigende wijze uw boodschap kan overbrengen naar uw publiek. Wij reiken u ondersteunende tools aan om een vlot en boeiend spreker te worden. Wij trainen u om uw spreekangst te overwinnen, structuur in uw presentatie te brengen en vanaf het eerste moment de aandacht van uw publiek te trekken en ook te behouden.

Download Opleidingsfiche
STRESSMANAGEMENT

We hebben een oneindige lijst aan bezigheden in zowel privé- als werkleven. Onze taken moet allemaal perfect zijn en tegelijk moet je klaarstaan voor je collega’s, familie en vrienden. Hoe kunnen we hier optimaal mee omgaan?

Download Opleidingsfiche
TALENTMANAGEMENT

Bankencrisis, immobiliëncrisis, economische crisis … sinds 2008 komt er weinig eind aan … Door het talent in uw organisatie kan u het verschil maken. Maar wat is nu eigenlijk talentmanagement ….? De opleiding is erop gericht duidelijk weer te geven wie of wat talent is. Talent is een ontwikkelde gave en is een sterkte als benut talent! Talenten zijn dus natuurlijke terugkerende patronen van gedrag, gedachten en gevoelens die productief kunnen ingezet worden. En precies daarom is het zeker in de huidige economische crisis belangrijk om uw medewerkers aan te spreken op hun talenten, en dus op hun sterktes! Maar hoe pakt u dat concreet aan?

Download Opleidingsfiche
TIME MANAGEMENT

Hoe vaak wenst u dat u wat meer tijd zou hebben? Volgens het cliché moeten wij meer tijd zelf maken, maar kan dat wel? In deze opleiding leert u hoe u kan plannen en organiseren op een manier dat u efficiënter kan omgaan met de kostbare tijd van u en uw medewerkers.

Download Opleidingsfiche


HR PROFESSIONAL

Benieuwd wat ik kan doen voor u?

Uw partner in Human Resources Management

Referenties
Mijn klanten vertellen