Instroom

"Werknemers komen werkgevers en bedrijven tegemoet wanneer
ze behandeld worden als mensen, die respect waard zijn.”
WAT IS INSTROOM?

Instroom betekent het aantrekken, werven en selecteren van medewerkers. Dat proces is de laatste jaren stevig veranderd. Het is dus belangrijk te werk te gaan volgens de actuele trends op de arbeidsmarkt. Via alle beschikbare kanalen en op een proactieve manier ga ik op zoek naar de juiste medewerker. Dat gebeurt onder meer via sociale media, jobboards, campus recruitments en internships.

Tijdens het rekruteringsproces focus ik op persoonlijkheid, talenten, verworven competenties, motivatie, ontwikkelingspotentieel en meer.

De juiste persoon voor de job
Wat A Fortiori uniek maakt
Werving

Werven is de eerste én de belangrijkste stap in het rekruteringsproces. Werven betekent het zoeken naar kandidaten om een vacature in te vullen. Om te kunnen werven, is er een functieprofiel, vacaturetekst en uiteraard een wervingsmethode nodig. We kunnen onderscheid maken in twee verschillende methodes: actief en passief werven.

Bij actief werven ga ik als recruiter actief op zoek naar kandidaten op de arbeidsmarkt. Mogelijke wervingsmethodes: intern werven, benaderen netwerk van medewerkers (referral), opgeslagen databases, sourcing…

Bij passief werven bekijk ik welke kandidaten reageren op de geposte vacaturetekst. Mogelijke wervingsmethodes: advertentie op bedrijfswebsite, vacaturebanken, advertenties op sociale media, sollicitatiedagen in house, rekruterings- of interimbureaus…

Sourcing

De witte raaf zoeken en vinden is voor veel bedrijven een huzarenstuk geworden. Een proactieve benadering van kandidaten is bijgevolg een absolute noodzaak. Een sourcer is niet iemand die een vacature post en afwacht tot de kandidaten zich aanbieden… Integendeel, de hedendaagse sourcer kiest voor een zeer actieve en proactieve aanpak. Een rasechte sourcer gaat op jacht naar zowel kandidaten die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, als naar niet-kandidaten die niet actief op zoek zijn. Het is dan aan de sourcer om hun interesse te wekken over wat de nieuwe job voor hen kan betekenen.

Volgende bronnen bewerk ik actief:

  • Sociale media
  • Jobsites
  • Campus recruitment
  • Internships
Rekrutering

Het rekruteringsproces is het gehele traject van kandidaten zoeken tot het uiteindelijk aanwerven van de nieuwe werknemer. Een goed rekruteringsproces loont de moeite om een zeldzaam talent te vinden. Die investering houdt soms risico’s in, want rekrutering gaat om mensen die soms onvoorspelbaar uit de hoek kunnen komen. Mijn doel is om deze risico’s te beperken.

Het rekruteringsproces bestaat uit de volgende stappen:

  • Telefonische intake
  • Diepte-interview
  • Assessment
  • Contractvoorstel
Assessments

A Fortiori kan eveneens ingeschakeld worden om assessments af te nemen. Het Assessment Center laat toe om competenties die gelinkt zijn aan de functie te evalueren. Dit gebeurt door de kandidaat in een bepaalde situatie te plaatsen (rollenspel). Het AC heeft als objectief om de mogelijkheden te evalueren met betrekking tot het succesvol vervullen van de functie of het behalen van de objectieven. Het rollenspel kan aangevuld worden met een interview, psychologische testen en persoonlijkheidsvragenlijsten.

Opvolging

Onboarding is een zeer belangrijk onderdeel van het proces waarmee nieuwe personeelsleden zich betrokken en comfortabel kunnen voelen bij hun nieuwe organisatie. Daarom is het cruciaal dat onboarding plaatsvindt en dat het grondig wordt aangepakt. Dit betekent dus niet enkel op de eerste dag van de tewerkstelling. Ook is van belang dat de onboarding strategie een mix is van informele, sociale bijeenkomsten, trainingen en/of opleidingen, functioneringsgesprekken en informatiebijeenkomsten over het bedrijf. Zo kan een nieuwe werknemer zich werkelijk onderdompelen in het bedrijf en de bedrijfscultuur, met als doel een gelukkig en productief nieuw teamlid te worden.

A Fortiori maakt het verschil
Efficiëntere processen voor een hogere productiviteit
B Logistics - Lineas
Reorganisatie en optimalisatie van het HR-proces

Als grote Europese speler op het gebied van logistiek is productiviteit van groot belang voor B Logistics (nu Lineas). Daarom analyseerde ik de efficiëntie van hun HR-processen. Vervolgens werden nieuwe systemen opgezet of geïmplementeerd, waaronder het recruitmentproces.

Ook werkte ik mee aan de herstructurering met betrekking tot het Sociaal Plan, i.e. de overgang van NMBS-personeel naar goederenvervoer B Logistics.

HR PROFESSIONAL

Benieuwd wat ik kan doen voor u?

Uw partner in Human Resources Management

Referenties
Mijn klanten vertellen