Doorstroom

"Werknemers komen werkgevers en bedrijven tegemoet wanneer
ze behandeld worden als mensen, die respect waard zijn.”
WAT IS DOORSTROOM?

Binnen Human Resources Management betekent doorstroom zoveel als het ontwikkelen van medewerkers binnen de organisatie. Doorstroom van personeel betekent primair “hoe de medewerker zich in de organisatie beweegt van de ene naar de andere functie”. Deze bewegingen hebben enerzijds te maken met loopbaanbeleid en anderzijds met opleiding en vorming; stappen die kunnen worden genomen door de medewerker maar ook door een veranderende organisatie. Er zijn drie vormen van doorstroom te onderscheiden. Verticale doorstroom is doorstroom van een functie op een lager naar een functie op een hoger niveau.

Verticale doorstroom betekent doorgaans promotie dus. Het komt maar zelden voor dat verticale doorstroom demotie inhoudt. Horizontale doorstroom is doorstroom van de ene functie naar de andere op eenzelfde functieniveau. Diagonale doorstroom gaat het om doorstroom naar een functie op een ander functieniveau m.b.t. een ander functioneel gebied. Bij verticale en horizontale doorstroom gaat het om functies op hetzelfde vakgebied.

Mijn kracht? Ik observeer de sterktes, aandachtspunten en persoonlijkheidsfactoren van medewerkers op een zeer persoonlijk niveau, waardoor bij hen een bewustwordingsproces wordt geactiveerd.

De juiste mensen op de juiste plek
Wat A Fortiori uniek maakt
Aanbod van opleidingen

De opleidingen reiken methodes en tools aan om medewerkers bewust te maken over hoe ze zaken beter of anders kunnen doen. Door nieuwe methodieken aan te leren, kunnen ze zich verder ontwikkelen, waardoor ze zich meer bewust kunnen worden van de talenten die ze in zich hebben, of de competenties die ze verder dienen te ontplooien.

Om uw organisatie te laten groeien en de continuïteit van het bedrijf te verzekeren, is het noodzakelijk medewerkers op een permanente manier te vormen.

Algemene Opleidingen

A Fortiori biedt u een waaier aan opleidingen die geschikt kunnen zijn voor uw noden. De opleidingen kunnen binnen uw bedrijf worden gegeven, waardoor uw medewerkers zich niet hoeven te verplaatsen. Onze pedagogische expertise verzekert dat uw medewerkers op een professionele manier worden gevormd. Voor meer informatie over onze opleidingen, kunt u onze opleidingsfiches consulteren. Enkele van onze opleidingen zijn onder meer aanleren van stressmanagement, coaching en leadership, ...

Consulteer opleidingsfiches
Opleidingen Op Maat

Op uw vraag kunnen wij u adviseren en begeleiden om uw projecten te verwezenlijken. In functie van uw behoeften en noden, maken wij uw opleiding op maat, specifiek voor uw bedrijf, waardoor u uw objectieven kan bereiken.

A Fortiori maakt het verschil
Nieuw recruitmentproces voor een bedrijf in verandering
Vinçotte
Optimalisatie van het HR-proces

Vinçotte in volle verandering: nieuwe CEO, nieuwe HRM, ander werving- en selectieproces, departementen die geherstructureerd worden… A Fortiori hielp hen het gewenste HR-proces te implementeren. Binnen Vinçotte werden N+1, N+2 en peers opgeleid om gestructureerde interviews af te nemen.

Vinçotte HR Banner
HR PROFESSIONAL

Benieuwd wat ik kan doen voor u?

Uw partner in Human Resources Management

Referenties
Mijn klanten vertellen